Het Gemengd Koor Sint Victor (kortweg 'Victorkoor') te Waddinxveen is één van de koren van de Geloofsgemeenschap Sint Victor te Waddinxveen. Het koor is opgericht op 6 november 1967 wat betekent dat we in 2017 ons 50-jarig jubileum vierden.

Onze 'koorfamilie' telde eind 2018 21 leden waarvan één erelid. We beschikken over een breed repertoire van - over het algemeen - traditionele kerkmuziek. Ons repertoire bestaat uit Latijnse Missen, Nederlands Missen en een enkele Duitse Mis. Daarnaast beschikken we over veel Latijnse gezangen en motetten, maar ook stukken in het Duits, Frans en Engels maken er deel van uit. We zingen gemiddeld eenmaal per maand tijdens een weekendviering die bijna altijd op zondag is.

Op maandagavond wordt van 20.00 uur tot 22.00 uur gerepeteerd in de Victorzaal behorende bij de Victorkerk, gevestigd aan de Zuidkade 176 te Waddinxveen. Natuurlijk is er halverwege de avond een pauze waarin we een kopje koffie/thee drinken en even kunnen bijpraten in een ongedwongen sfeer.

Er is altijd plaats voor nieuwe zangers en zangeressen. Bent u muzikaal, stemvast en vindt u het leuk om kerkmuziek te zingen, kom dan gerust eens vrijblijvend een of meerdere keren luisteren tijdens onze repetitieavonden.

Vanuit het Gemengd Koor is medio 1999 een Schola Cantorum gevormd, resulterend in een eerste optreden op 17 oktober 1999. Ook deze Schola Cantorum staat onder leiding van Denise Maassen.